Home

Strategiske og finansielle løsninger for selskaper i vekst

STRATEGI, FINANS OG FORRETNINGSUTVIKLING

velkommen til Performa consulting

Mange små selskaper lykkes aldri med å gå fra å være et lite til mellomstort selskap fordi de mangler én av tre suksessfaktorer:

  1. En unik forretningsidé og en gjennomarbeidet vekst- og konkurransestrategi
  2. Et dyktig, profesjonelt og hardtarbeidende team som er villige til å gå “the extra mile”
  3. Tilstrekkelig kapital til å gjennomføre forretningsplanen

Performa Consulting tilbyr strategisk rådgivning og bistand til virksomheter som har sterke vekstambisjoner, men som av ulike årsaker ikke lykkes med å ta ut sitt fulle potensiale. 

Ved å delta aktivt inn i selskapets strategi – og planarbeid i form av strukturerte analyser og vurderinger, bistår vi våre kunder med å få på plass et fundament som kan gi varige konkurransefortrinn, økt lønnsomhet og videre vekst. 

Vi tilbyr følgende tjenester

Suksessoppskriften vi jobber ut fra

En unik forretningsidé og en gjennomarbeidet plan

En forretningsidé må ikke være fantastisk, så lenge den er unik og gjør det mulig å lykkes i markedet med den

Kompetente og hardtarbeidende mennesker

Investorer investerer ikke i hverken forretningsideer eller forretningsplaner. De investorer i menneskene som faktisk skal gjennomføre planen. Dette dreier seg om alt fra grundere/eiere, til selskapets styre og ledelse.

Tilstrekkelig kapital til å gjennomføre forretningsplanen

Med en unik idé, en gjennomarbeidet strategi samt et dyktig team med flinke medarbeidere, er sjansen stor for at investorer kan være interessert i å investere i selskapet.

= Corporate Success

Gitt at overnevnte tre suksessparametere er på plass skal det faktisk ekstremt mye til for å ikke lykkes. Så enkelt og så vanskelig!

Om Performa Consulting

Selskapet
etablert
Gjennomførte
Prosjekter
+
Forretnings
Partnere
Fornøyde
Kunder