Management for hire /
Interimledelse

We’re passionate about making a measurable impact in all we do.

Tjenestebeskrivelse

Management for hire

Med jevne mellomrom oppstår det behov for å fylle ledige stillinger i selskapet. Dette kan skyldes at eksisterende nøkkelpersoner har blitt fraværende som følge av sykdom, permisjon eller andre forhold som forhindrer dem fra å stille på jobb, eller det kan skyldes at selskapet – i påvente av at får rekruttert en ny nøkkelmedarbeider i fast stilling – har et udekket kortsiktig behov for en Interim-leder.

Performa Consulting tilbyr management for hire-tjenester med spisskompetanse hovedsakelig innenfor økonomi, finans, og forretningsutvikling. Eksempler på stillinger vi kan bemanne kortsiktig varierer fra finansdirektør, økonomisjef, controller til prosjektleder.

Våre konsulenter har bred erfaring fra posisjoner på topp- og mellomledernivå i ulike virksomheter, og Performa Consulting har spesialisert seg på å kunne betjene umiddelbare behov for ressurspersoner i virksomheten din. Via vårt partnernettverk får du i tillegg tilgang til en bredt spekter av kompetanse og erfaring dersom våre konsulenter har behov for støtte underveis i sitt oppdrag.

Eksempler på oppdrag vi har lang erfaring i å løse:

  • Midlertidig CFO / økonomisjef
  • Midlertidig regnskapssjef
  • Ledelses- og styrerapportering
  • Oppkjøp og fusjoner
  • Prosjektledelse av økonomiprosjekter
  • Kostnadsanalyser og -optimalisering
  • Likviditetsstyring
  • Internkontroll og granskning
Happy Clients
+
Business Parthners
Company Established
Projects Done

Våre øvrige tjenester

Vårt tjenestetilbud er rettet mot behovene blant små og mellomstore selskaper som ønsker bistand til å utvikle virksomheten videre samt…
Vi bistår virksomheter i prosessen med å definere selskapets kapitalbehov samt å klargjøre selskapet for å få det oppkapitalisert i…
Develop a deeper understanding of market trends, threats, opportunities, competitors and customers.
Tilstrekkelig kapital til å gjennomføre selskapets planer er for de aller fleste virksomheter selve hemskoen i forhold til å lykkes…
We Enjoy Working

Why People Choose Us

Marketing Plans

Successful businesses understand who represents good customers, bad customers.

Optimize Deals

Own success at every turn. Uncover and deliver on opportunities that build lasting value.

Business Growth

Building a successful, sustainable business requires both planning and execution.

Stimulate Innovation

Find a better way to break through. Innovate boldly, and intelligently, to create and deliver new value