Finansiering /
Oppkapitalisering

OPPKAPITALISERING

Hva er en god idé verdt uten
tilstrekkelig kapital til å forfølge den?

80% av alle norske selskaper har mindre enn 5MNOK i innskutt egenkapital. Med mindre man får en flying start på virksomheten og tjener penger fra første dag, er sannsynligheten stor for at selskapet er underfinansiert i forhold til å nå de målsetningene det har satt… 

Vel og merke med mindre målene bare har blitt nedjustert da! 

Tjenestebeskrivelse

Rådgivning ifm oppkapitalisering

Oppkapitalisering ved egenkapital

 • Utarbeidelse av kapitalbehov

 • finansiell due-dilligence

 • kontantstrømsmodellering

 • verdivurdering

 • utarbeidelse av budsjetter og prognoser

 • utarbeidelse av selskapspresentasjoner
 • introduksjon til investorer og/eller meglerhus
 • utarbeidelse av nødvendige styre- og generalforsamlingsprotokoller
 • aksjeeierbok

Oppkapitalisering vha lån eller annen kreditt

 • Utarbeidelse av SELSKAPSPRESENTASJONER INKLUDERT BUDSJETT OG PROGNOSER
 • INNHENTING AV TILBUD PÅ NÆRINGSLÅN
 • UTARBEIDELSE AV (KONVERTIBEL) LÅNEAVTALE
 • introduksjon til POTENSIELLE LÅNEGIVERE

Oppkapitalisering vha offentlige virkemidler / soft money

 • UTARBEIDELSE AV SELSKAPSPRESENTASJONER inkludert budsjett og prognoser
 • Utarbeidelse av VIRKEMIDDELSØKNADER PÅ VEGNE AV SELSKAPET
 • ETABLERING AV FACTORINGAVTALER M.m

Mangler dere kapital til å vokse?

Ta kontakt med oss slik at vi kan diskutere hvordan dere kan lykkes med å få inn den kapitalen dere trenger forover.
Vårt tjenestetilbud er rettet mot behovene blant små og mellomstore selskaper som ønsker bistand til å utvikle virksomheten videre samt…
Vi bistår virksomheter i prosessen med å definere selskapets kapitalbehov samt å klargjøre selskapet for å få det oppkapitalisert i…
Develop a deeper understanding of market trends, threats, opportunities, competitors and customers.
Tilstrekkelig kapital til å gjennomføre selskapets planer er for de aller fleste virksomheter selve hemskoen i forhold til å lykkes…