Strategirådgivning
og -utvikling

STRATEGIUTVIKLING

“Sound strategy starts with having the right goal.” Michael Porter

Så spør deg selv...
finnes det et nedfelt mål for hvor selskapet ditt skal være om 3-5 år...?
... og er det utarbeidet og implementert en realistisk strategi for å nå dette målet?

Mange selskaper drives med fjorårsresultatet som benchmark uavhengig av om det gikk bra eller dårlig. Det tilhører sjeldenhetene at man finner virksomheter som evner å fornye forretningsplanen både hva gjelder mål og strategi og deretter utøve med momentum og gjennomføringskraft. 

Tjenestebeskrivelse

Strategiutvikling

Performa Consulting tilbyr et sett av ulike tjenester innen strategirådgivning og -utvikling.

  • Generell strategirådgivning
  • Ledelse av selskapets strategiprosesser
  • Vekststrategi
  • Kapital og eierstrategi
  • Utvikling av forretningsplan
  • Konkurrentanalyser
  • Markeds- og kundeanalyser
  • Strategisk posisjonering

Ønsker du bistand til ditt strategiarbeid?

Ta kontakt med oss i dag slik at vi i fellesskap kan starte prosessen med å få på plass en konkurransedyktig vekststrategi for virksomheten din!
Vårt tjenestetilbud er rettet mot behovene blant små og mellomstore selskaper som ønsker bistand til å utvikle virksomheten videre samt…
Vi bistår virksomheter i prosessen med å definere selskapets kapitalbehov samt å klargjøre selskapet for å få det oppkapitalisert i…
Develop a deeper understanding of market trends, threats, opportunities, competitors and customers.
Tilstrekkelig kapital til å gjennomføre selskapets planer er for de aller fleste virksomheter selve hemskoen i forhold til å lykkes…
Vårt mål er å hjelpe SMB-selskaper med å vokse

Dette sier kundene

As the number of mobile users continues to outpace the number of desktop users, it should go without saying that designers, now more than ever, have to design with a mobile-first mentality.

Emma Doe Company CEO

As the number of mobile users continues to outpace the number of desktop users, it should go without saying that designers, now more than ever, have to design with a mobile-first mentality.

Tom Ford Administrator

As the number of mobile users continues to outpace the number of desktop users, it should go without saying that designers, now more than ever, have to design with a mobile-first mentality.

Marta Stewart VP Sales and Marketing