Transaksjonsstøtte

TRansaksjonsstøtte

Vi hjelper deg å få størst mulig verdi ut av transaksjonen!

Å skulle kjøpe (eller selge) en virksomhet er ofte forbundet med risiko. I mange sammenhenger kan tiden være knapp noe som øker muligheten for at man betaler for mye eller påtar seg for store forpliktelser som følge av transaksjonen. Performa Consulting bistår sine oppdragsgivere med å redusere risiko samt maksimere transaksjonsverdi  ved å gjøre et grundig og analytisk arbeid i en til tider vanskelig og uoversiktlig prosess. 

I samarbeid med juridisk ekspertise fra blant andre Advokatfirmaet SGB Storløkken AS, kan vi etablere prosjektteam som bistår oppdragsgivere med verdsettelser, forhandlinger, avtaleverk og finansiell og juridisk gjennomgang av oppkjøpskandidater.

På samme måte kan vi støtte oppdragsgivere som er i en salgssituasjon, og som ønsker å avhende hele eller deler av selskapet sitt. 

Transaksjonsstøtte jobber også med sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningen. Vi har gjennom flere år opparbeidet oss en solid ekspertise innen dette feltet, og leverer jevnlig slike tjenester til mange norske børsnoterte foretak.

Management technology gives managers the applications they need in order to act more effectively and focus on what’s essential.

Vårt tjenestetilbud er rettet mot behovene blant små og mellomstore selskaper som ønsker bistand til å utvikle virksomheten videre samt…
Vi bistår virksomheter i prosessen med å definere selskapets kapitalbehov samt å klargjøre selskapet for å få det oppkapitalisert i…
Develop a deeper understanding of market trends, threats, opportunities, competitors and customers.
Tilstrekkelig kapital til å gjennomføre selskapets planer er for de aller fleste virksomheter selve hemskoen i forhold til å lykkes…

Unleash Your Team’s Productive Power

The truly scarce resources now are the time, the talent, and the energy of the people in your organization