SMB Bullrun

The Bullrun

Akseleratorprogram for SMB-selskaper
med unike ideer og stort vekstpotensial! 

Gjennom analytisk og systematisk arbeid bereder vi grunnen for videre utvikling og vekst for våre kunder. 

– Tom Anders Melheim, CEO

Kjernen i vår verdiskapning ligger å hjelpe små selskaper å bli (mellom)store!
Denne akseleratorprosessen har vi valgt å kalle “The Bullrun” og består av i alt 5 ulike steg hvor vi i sammen med selskapet analyserer, forbedrer, klargjør og henter inn kapital for videre vekst og forbedret lønnsomhet.

Tjenesten leveres på stand-alone prosjektbasis eller i form av 2-6 måneders innleie avhengig av prosjektets omfang, hvor en av våre konsulenter setter seg in-house hos kunden og jobber tett på styret, ledelsen og den øvrig organisasjonen.

Å investere i The Bullrun er sannsynligvis noe av det mest fornuftig selskapet kan bruke ressurser på. Gjort på riktig måte og med en god forankring og gjennomføring vil selve investeringen betale seg selv i form av økt konkurransekraft, vekst og lønnsomhet. 

The Bullrun

Analyse
Strategiutvikling
Optimalisering
Finansiering
Videre vekst

Clarity is Power!

For å vite hvor du skal må du vite hvor du er…og nettopp derfor må man starte med analysen!
Vi bistår våre kunder med å innhente data og analysere selskapets nåværende konkurransesituasjon, både hva gjelder økonomi, finans, marked og konkurrenter.

Gjennom analysearbeidet avdekker vi selskapets mest kritiske utfordringer og muligheter og i sum danner det grunnlag for at selskapet kan sette seg nye målsetninger og utarbeide en robust strategi for videre vekst..

Vi tilbyr følgende analyser

 • Økonomiske og finansielle analyser.
  Lønnsomhet, kostnader, arbeidskapital, pris og produkt, nøkkeltall, kapitalstruktur m.m.
 • Markedsanalyser
  Vi analyserer markedet selskapet operer i og vurderer selskapets relative markedsandel og konkurransestilling (BCG-matrise).
 • Konkurransekraftsanalyser
  SWOT-analyse, VRIO m.m..

.

 • Konkurrentanalyser
  Vi vurderer og analyserer relevante konkurrenter med mål om avdekke hvordan selskapet best kan posisjonere seg. 
 • Organisatorisk analyse
  Vi bistår med å avdekke eventuelle gap mellom nødvendig kompetanse og påkrevd kompetanse i organisasjonen. 

Våre leveranser gir innsikt...

Alle analyser vi gjør blir levert i form av en rapport som beskriver de faktiske forhold samt en konkret vurdering og en liste over konkrete mulige tiltak selskapet kan gjennomføre både på kort og lang sikt. 

I sum vil rapporten være et sentralt beslutningsgrunnlag for videre mål- og strategiutvikling.

som igjen gir konkurransekraft

meet the professionals

Related Cases

“Hope is not a strategy.”

Vince Lombardi

Mange SMB-virksomheter drives per i dag uten noen fornuftige målsettinger eller gjennomarbeidet strategi.  Når ledere skal legge planer for regnskapsåret som kommer tar de aller fleste utgangspunkt i hva selskapet leverte av resultater i året som gikk… og så legger de på noen få prosentpoeng og håper deretter at det skal gå bra!?! 

For selskaper som deltar i The Bullrun vil det imidlertid være svært mye enklere å sette seg høye og realistiske mål, samt gjennomføre en god prosess for å ta frem/revidere selskapets strategi. Innsikten man får fra analysearbeidet gjør at man får en grunnleggende forståelse av virksomhetens kritiske suksessfaktorer, markedsmessige utfordringer og muligheter, organisatoriske styrker og svakheter, strategisk posisjon og merkevarestyrke, selskapsstruktur og kapitalbehov m.m. 

Det gjør at man utarbeide en vekst og konkurransestrategi som tar utgangspunkt i faktiske forhold, fremfor bare generelle meninger og oppfatninger. 

Vi byr på følgende strategileveranser

 • Generell strategirådgivning
 • Ledelse av selskapets strategiprosesser
 • Kapital- og eierstrategi
 • Utvikling av vekststrategier
 • Revisjon/ utvikling av forretningsplan

Andel selskaper med en skriftlig forretningsplan

0%
av
SMB-SELSKAPER

“Growth is never by mere chance;
it is the result of forces working together.”

Med en overlegen forståelse av den virksomheten man driver, høye og realistiske målsetninger og en gjennomarbeidet og oppdatert strategi, er selskapet klart til å implementere strategien i organisasjonen og forretningsutvikle selskapet i tråd med denne. 

Strategien som utarbeides vil mest sannsynlig medføre en del endringer i selskapet:

 • Organisatoriske endringer
  Har man riktig kompetanse på rett sted?  Er det behov for å rekruttere? Er det andre mer produktive måter å gjøre arbeidsprosesser på, m.m.?  
 • Markedsmessige endringer
  Finnes det en ledig posisjon hvor man operere med mindre konkurranse? Er markedet i vekst? Er det markeder man bør satse ytterligere på / trekke seg ut av? 
 • Produkt/tjenestemessige endringer:
  Er produktmixen riktig ifht hva man tjener penger på? Er  produktet riktig prissatt? 
  Finnes det et produkt/tjeneste som både selges
 • Kapital og selskapsstrukturelle endringer
  De aller fleste planer om vekst vil bringe frem et (stort?) udekket kapitalbehov som selskapet må adressere for å kunne gjennomføre planen. Hvordan skal selskapet oppkapitaliseres? 
04
Turning Your Site Into a Sales Machine.

All the WordPress themes that we have here have had a vast team of professional designers sketching, working and executing

04
Clean Style. Cons and Pros.

Assuming that you will go the easy way and choose a theme for your WordPress website

04
10 Reasons to Buy Imperion.

When you need your company to have a new website or if you venture on updating your old webpage.

Mitt erfaringsnivå
Webdesigner 50%

Clarity is Power!

For å vite hvor du skal må du vite hvor du er…og nettopp derfor må man starte med analysen!
Vi bistår våre kunder med å innhente data og analysere selskapets nåværende konkurransesituasjon, både hva gjelder økonomi, finans, marked og konkurrenter.

Gjennom analysearbeidet avdekker vi selskapets mest kritiske utfordringer og muligheter og i sum danner det grunnlag for at selskapet kan sette seg nye målsetninger og utarbeide en robust strategi for videre vekst..

Vi tilbyr følgende analyser

 • Økonomiske og finansielle analyser.
  Lønnsomhet, kostnader, arbeidskapital, pris og produkt, nøkkeltall, kapitalstruktur m.m.
 • Markedsanalyser
  Vi analyserer markedet selskapet operer i og vurderer selskapets relative markedsandel og konkurransestilling (BCG-matrise).
 • Konkurransekraftsanalyser
  SWOT-analyse, VRIO m.m..

.

 • Konkurrentanalyser
  Vi vurderer og analyserer relevante konkurrenter med mål om avdekke hvordan selskapet best kan posisjonere seg. 
 • Organisatorisk analyse
  Vi bistår med å avdekke eventuelle gap mellom nødvendig kompetanse og påkrevd kompetanse i organisasjonen. 

Våre leveranser gir innsikt...

Alle analyser vi gjør blir levert i form av en rapport som beskriver de faktiske forhold samt en konkret vurdering og en liste over konkrete mulige tiltak selskapet kan gjennomføre både på kort og lang sikt. 

I sum vil rapporten være et sentralt beslutningsgrunnlag for videre mål- og strategiutvikling.

som igjen gir konkurransekraft

meet the professionals

Related Cases

Clarity is Power!

For å vite hvor du skal må du vite hvor du er…og nettopp derfor må man starte med analysen!
Vi bistår våre kunder med å innhente data og analysere selskapets nåværende konkurransesituasjon, både hva gjelder økonomi, finans, marked og konkurrenter.

Gjennom analysearbeidet avdekker vi selskapets mest kritiske utfordringer og muligheter og i sum danner det grunnlag for at selskapet kan sette seg nye målsetninger og utarbeide en robust strategi for videre vekst..

Vi tilbyr følgende analyser

 • Økonomiske og finansielle analyser.
  Lønnsomhet, kostnader, arbeidskapital, pris og produkt, nøkkeltall, kapitalstruktur m.m.
 • Markedsanalyser
  Vi analyserer markedet selskapet operer i og vurderer selskapets relative markedsandel og konkurransestilling (BCG-matrise).
 • Konkurransekraftsanalyser
  SWOT-analyse, VRIO m.m..

.

 • Konkurrentanalyser
  Vi vurderer og analyserer relevante konkurrenter med mål om avdekke hvordan selskapet best kan posisjonere seg. 
 • Organisatorisk analyse
  Vi bistår med å avdekke eventuelle gap mellom nødvendig kompetanse og påkrevd kompetanse i organisasjonen. 

Våre leveranser gir innsikt...

Alle analyser vi gjør blir levert i form av en rapport som beskriver de faktiske forhold samt en konkret vurdering og en liste over konkrete mulige tiltak selskapet kan gjennomføre både på kort og lang sikt. 

I sum vil rapporten være et sentralt beslutningsgrunnlag for videre mål- og strategiutvikling.

som igjen gir konkurransekraft

meet the professionals

Related Cases

company stats

Our Experience

FINANCIAL SERVICES
87%
BUSINESS SERVICES
75%
CONSUMER PRODUCTS
63%
ENERGY AND ENVIRONMENT
50%
what we do

Our Mission

We’ve worked with the majority of regional and local organizations, hundreds of nonprofits, and private equity funds.

 • Large multinational corporations
 • Leading private equity firms
 • Midsize companies
 • Small start-ups
 • Nonprofit organizations
we enjoy working

What People Say

As the number of mobile users continues to outpace the number of desktop users, it should go without saying that designers, now more than ever, have to design with a mobile-first mentality.

Emma Doe Company CEO