Services

Vår klare ambisjon er å
skape store og målbare
verdier for våre kunder

Vårt kundeløfte er å være en viktig bidragsyter til videre utvikling og vekst av de selskapene vi til enhver tid jobber med, og på den måten være en aktør som skaper, forvalter og realiserer aksjonærverdier for selskapets eiere.

Vårt kundeløfte håndhever vi ved å tilby et komplett sett av strategiske og finansielle tjenester til våre kunder, hvor våre konsulenter gjennom målrettet arbeid bistår kundene med å utvikle og implementere robuste vekststrategier basert på faktabasert innsikt, samt å sikre en tilstrekkelig oppkapitalisering til gjennomføring av planene. 

Ambition

A bold, inspiring, full potential ambition that drives to sustained profitable growth.

Strategic foundation

A robust fact base that drives to strategic insights and builds the case for change.

Where to Play

Clear choices on where to play: which markets and segments the company will pursue (and which it will not).

Vårt tjenestetilbud er rettet mot behovene blant små og mellomstore selskaper som ønsker bistand til å utvikle virksomheten videre samt…
Vi bistår virksomheter i prosessen med å definere selskapets kapitalbehov samt å klargjøre selskapet for å få det oppkapitalisert i…
Develop a deeper understanding of market trends, threats, opportunities, competitors and customers.
Tilstrekkelig kapital til å gjennomføre selskapets planer er for de aller fleste virksomheter selve hemskoen i forhold til å lykkes…
teamet som ønsker å jobbe med deg

Våre konsulenter og strategiske partnere

Sarah Johnson

Sarah Johnson

Ceo, Owner
Tom Anders Melheim

Tom Anders Melheim

PARTNER, CEO & FOUNDER
Paula Walker

Paula Walker

Chief Finance Officer
Marta Stewart

Marta Stewart

VP Sales and Marketing